Kto sme

Iniciátori kampane
Sme nestranícka občianska iniciatíva, všetci z nás sa zaoberajú vzdelávaním v jeho rôznych podobách. Hovoria za nás znalosti aj skúsenosti. Naše názory na transformáciu vzdelávania sa môžu v detailoch rozchádzať, ale sme spoločne za to, že súčasné vzdelávanie na Slovensku urýchlene potrebuje zmeny zásadného rozsahu:

Stanislav Boledovič
Stanislav Boledovič – hovorca
Lukáš Bakoš
Lukáš Bakoš
Mária Barancová
Mária Barancová
Bea Benková
Bea Benková
Tatiana Benková
Tatiana Benková
Vladimír Burjan
Vladimír Burjan
Pavol Demeš
Pavol Demeš – koordinátor
Tomáš Hasala
Tomáš Hasala
Hana Chlupíková
Hana Chlupíková
Dušan Meško
Dušan Meško
František Múčka
František Múčka
Ján Orlovský
Ján Orlovský
Saskia Repčíková
Saskia Repčíková
Ľudovít Sebelédi
Ľudovít Sebelédi
Lenka Surotchak
Lenka Surotchak
Andrea Tittelová
Andrea Tittelová

 

Stanislav BoledovičStanislav Boledovič – hovorca kampane

Manažér a aktivista, venuje sa vzdelávacím projektom, spoluzakladateľ iniciatívy Učiteľ 2020 a medzinárodného programu Teach for Slovakia. Poradca správnej rady Slovenskej komory učiteľov, spoluzakladateľ združenia Manageria / Nexteria. Predtým pôsobil ako poradca a manažér riadenia zmien v top manažmente strategických projektov v bankovníctve.

“Naša generácia sa správa veľmi sebecky, pretože investujeme výrazne menšiu časť nášho rozpočtu do vzdelávania ako iné krajiny. Mladých ľudí tým okrádame o kvalitné vzdelanie a šancu uspieť v globalizujúcom sa svete. Po 20 rokoch úpadku má dnes slovenské školstvo najhoršie výsledky z krajín vyspelého sveta a je našou zodpovednosťou urýchlene zjednať nápravu.”

 

Lukáš BakošLukáš Bakoš

Managing Director konzultačnej spoločnosti Maxman Consultants, kouč, konzultant, školiteľ. Zakladateľ projektu Maxman University. Realizuje rozvojové projekty pre manažérov a ich tímy v Európe a Ázii, vedie neziskové projekty pre študentov a pedagógov.

Keď čerstvým absolventom pri nástupe do prvého zamestnania chýbajú aj tie najzákladnejšie zručnosti, hoci v škole strávili osemnásť rokov. Keď mladí ľudia vnímajú školu ako povinné zlo, ktorým treba čo najbezbolestnejšie preplávať, niečo nie je v poriadku. Aj preto som sa zapojil do kampane. Aj preto aj ja hovorím A DOSŤ!

Mária BarancováMária Barancová

Pedagogička a prezidentka Slovenskej komory učiteľov (SKU). Dlhodobo pôsobí ako riaditeľka, v súčasnosti v Paneurópskej súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémii v Bratislave. Je spoluzakladateľka Paneurópskej súkromnej základnej školy a Slovenskej komory učiteľov, lektorka v kontinuálnom vzdelávaní Druhý krok, externe pôsobí ako pedagogička na vysokej škole, je členkou Asociácie českej a slovenskej školskej psychológie.

“Nezabudnuteľný herec a režisér Charlie Chaplin povedal: “Mysli na to, že ti pri poslednom súde všetky tvoje filmy premietnu.”  Pamätám si ako dieťa, že moji obidvaja rodičia ako dlhoroční poctiví a svedomití učitelia boli v minulosti sústavne prenasledovaní a účelovo kontrolovaní, častokrát sa z ich očí zračili strach, úzkosť, neistota. Dnes pri deklarovaní demokratických princípov sa jedni sa obávajú hovoriť, druhí prežívajú úzkosť zo straty zamestnania, iní sa cítia nedocenení, mnohí pociťujú nátlak, niektorí skúsili mobingové a bosingové techniky ,podaktorí už trpia strachovými mechanizmami,  a máloktorí majú odvahu žiadať dodržiavanie ľudských práv a svojich zamestnávateľských zákonných práv.  Do kampane A DOSŤ! som sa zapojila s nádejou, že raz si budem môcť  pozrieť skutočný demokratický film.”

Bea BenkováBea Benková

Zakladateľka medzinárodnej vzdelávacej organizácie Globálny inštitút pre výnimočné ženy (GIFEW). Členka predstavenstva ATL Europe – Asociácie európskych transformačných lídrov. Viac ako sedem rokov pomáha ženám líderkám a nositeľkám spoločenskej zmeny vo svete nájsť inšpiráciu, objavovať talenty, napĺňať ich poslanie, aby v spolupráci s mužmi boli prínosom a rozvíjali spoločnosť.

„Zažila som, čo je to vzdelanie na svetovej urovni. Verím, že situácia v školstve a kvalita vzdelávania našich detí sa dá zásadne zmeniť. Musíme však otvoriť oči, zobrať zodpovednosť za situáciu, ktorá nastala a spojiť náš um a silu. A DOSŤ! je občianska výzva a to je dobre. Je dôležité, aby tlak na zmenu prišiel od nás, občanov spoločne a koordinovane. Verím, že Slováci, ktorí žijeme v zahraničí, vieme efektívne prispieť k rozvoju našej krajiny a tento prínos nemusí byť podmienený naším návratom.  Aby som mohla priniesť na Slovensko to najlepšie, čo viem. Verím v srdce a múdrosť Slovenska. Verím v Slovensko. Verím v nás.“

Tatiana BenkováTatiana Benková

Riaditeľka medzinárodnej vzdelávacej organizácie Globálny inštitút pre výnimočné ženy (GIFEW).
Posledných osem rokov sa venuje vzdelávaniu žien a formovaniu ich identity. Má bohaté skúsenosti s tvorbou štýlov, farieb a prácou so ženami v Londýne. Pred GIFEW pôsobila v právnickej oblasti.

„Pochádzam z učiteľskej rodiny, kde môj otec bol učiteľom a mamina tiež pôvodom učiteľka pôsobila celý život vo vzdelávaní. Vzdelanie je pre mňa jedna z najdôležitejších hodnôt, ktoré potrebujeme pestovať a rozvíjať v spoločnosti. Vzdelávanie by malo reflektovať dynamiku, trendy a potreby našej doby. Veľmi ma trápi, že nepripravuje mladých ľudí na život. Chcem, aby moje deti študovali doma, na Slovensku. Nechcem, aby museli odísť za kvalitným vzdelávaním do zahraničia. Preto som sa zapojila do tejto kampane. TERAZ JE TEN ČAS, aby sme ako spoločnosť začali mať konverzácie, ktoré sme doteraz nikdy nemali. Akú budúcnocť chceme = aké vzdelávanie potrebujeme“.

Vladimír BurjanVladimír Burjan

Riaditeľ spoločnosti EXAM testing a šéfredaktor časopisu DOBRÁ ŠKOLA. Absolvent MFF UK, bývalý gymnaziálny učiteľ matematiky. Po roku 1989 krátko pôsobil na ministerstve školstva a na Výskumnom ústave pedagogickom.

„Od štvrtého roku života pôsobím v školstve. Postupne som bol škôlkarom, žiakom ZŠ, gymnazistom, vysokoškolákom, učiteľom matematiky, riaditeľom odboru na ministerstve školstva, výskumníkom na Výskumnom ústave pedagogickom, externým učiteľom na MFF UK, rodičom dvoch školopovinných detí a členom rady školy. Ešte som nebol inšpektorom (nechcem), ministrom (nechcem) a školníkom (zvažujem). Vo voľnom čase sa dovzdelávam v histórii, filozofii, výtvarnom umení a ďalších oblastiach, v ktorých mi moje školy zostali veľa dlžné. Hoci som školstvu venoval celý svoj doterajší život, veľa vecí sa mi na ňom nepáči. Aj preto vydávam DOBRÚ ŠKOLU a verejne vystupujem (prednášky, diskusie, televízne a rozhlasové relácie, príspevky v tlači…). Čím som starší, tým viac si uvedomujem, že nie je dôležité veľa toho stíhať, ale robiť tie správne veci. Aby sme za sebou zanechali aj inú stopu ako uhlíkovú…“

Pavol DemešPavol Demeš – koordinátor kampane

Občiansky aktivista, analytik, autor a fotograf. Pôvodne vedecký pracovník na Univerzite Komenského. Po novembri 1989 pracoval na Ministerstve školstva SR a spoluzakladal Slovenskú akademickú informačnú agentúru (SAIA). V súčasnosti člen správnej rady Univerzity Komenského.

“Alarmujúci stav nášho školstva a vzdelávania ma vyburcoval natoľko, že som sa spolu s aktivistami, odborníkmi a učiteľmi pustil do celoslovenskej kampane A DOSŤ!.  My občania-voliči musíme od politikov žiadať nápravu, pokiaľ nám na budúcnosti našej krajiny záleží.”

Tomáš HasalaTomáš Hasala

Riaditeľ neziskovej organizácie Nexteria, ktorá organizuje 3-ročný rozvojový program pre talentovaných vysokoškolákov. Má dlhoročné skúsenosti aj v oblasti manažmentu, kde úspešne pôsobil v oblasti cestovného ruchu.

„Pracujem s nadanými vysokoškolákmi a desia ma masové odchody našich najlepších maturantov na zahraničné vysoké školy. V praxi vidím, že dnešní mladí ľudia získavajú svoje prvé pracovné skúsenosti už počas štúdia na vysokej škole, a keď študujú v zahraničí, prirodzene tam potom ostávajú aj po skončení vysokej školy. Zamestnávatelia, s ktorými pracujem, už dnes hlásia nedostatok šikovných absolventov, keďže naše vysoké školy chŕlia najmä priemer a nekvalitu. Tento nezdravý trend sa v posledných rokoch navyše zhoršuje, a čo je najkritickejšie, nadaní slovenskí maturanti masovo odchádzajú na vysokoškolské štúdiá už aj do Brna. Ak slovenské vysoké školy (česť výnimkám) nedokážu konkurovať regionálnej univerzite podobnej postkomunistickej krajiny ako je Slovensko, je to znak úpadku a ohrozenia našej budúcnosti. Je najvyšší čas, aby sme sa zobudili z letargie.“

Hana ChlupíkováHana Chlupíková

je 16. rok riaditeľkou Základnej školy v Novákoch. Podporuje nadšenie učiteľov, ich vzdelávanie sa, rôznorodé formy vyučovania, zapájanie sa do projektov a experimentov. Neznáša formalizmus, prázdne slová, povrchnosť, zbytočnú byrokraciu. V škole zaviedla úplnú elektronizáciu dokumentácie. Školský vzdelávací program pod jej vedením obohacuje rad netradičných kurzov prierezových tém. Rada diskutuje v rôznych pracovných i neformálnych skupinách o školstve a cestách k jeho zlepšeniu s cieľom pomôcť každému dieťaťu.

„Učitelia nevedia, prečo by svoj overený školský vzdelávací program mali meniť, aký cieľ chceme zmenou dosiahnuť, kam sa tým posunieme vo vzdelávaní žiakov. Ministerstvo si malo počkať na výsledky diskusie, ktorú vedie napríklad združenie Nové školstvo. Mali by sme urobiť hĺbkovú analýzu a zamyslieť sa nad tým, čo je, čo bolo a čo chceme. Aby sme pri každej vláde nemali novú koncepciu.“

Dušan MeškoDušan Meško

Lekár a univerzitný profesor na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine, zastával viaceré akademické pozície na fakulte a Univerzite Komenského.
Absolvoval študijné pobyty na viacerých pracoviskách v Európe a USA, prednášal na mnohých kongresoch v rôznych krajinách sveta, publikoval desiatky vedecko-odborných prác a je zostavovateľ a autor viacerých vedecko-odborných kníh.

“Svet sa globálne a zásadne zmenil. Téma vzdelávania mladých ľudí preň je pre mňa dlhoročnou výzvou. Verím, že vďaka nadšencom sa začne meniť vzdelávanie na moderné. Naše deti si to zaslúžia!”

František MúčkaFrantišek Múčka

Dlhoročný ekonomický novinár, pôsobil v riadiacich funkciách vo viacerých médiách (Trend, .týždeň, SME, Postoj).
Pravidelne sa venuje aj témam súvisiacim s kvalitou školstva a vzdelávania.

“Hoci mnohé veci sa na Slovensku za posledné desaťročie zlepšili, o stave školstva platí presný opak, hoci práve školstvo bude pre budúcnosť krajiny najdôležitejšie. O to viac je zarážajúce, ako málo sa o tom hovorí.”

Ján OrlovskýJán Orlovský

Riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti a iniciátor vzniku projektu Elektrárne Piešťany – priestoru pre mimoškolskú vzdelávaciu činnosť
v oblasti ekológie výroby a spotreby energie (2014). Člen alebo predseda správnych rád piatich mimovládnych organizácií (Pontis, SFPA, Voices, Lepší svet, Dobrá krajina).
Pôvodným povolaním učiteľ, od r. 1994 pôsobil aj ako lektor, organizátor a moderátor vzdelávacích podujatí, ktoré tvorili súčasť jeho predchádzajúcich zamestnaní (MZV SR, Západoslovenská energetika, a.s…).

“Vzdelanie je poznanie, a preto aj cesta k spokojnosti a naplnenému životu. Vyštudoval som učiteľstvo a vidím, že už desaťročia ideme po nesprávnej ceste – A DOSŤ! spája tvorivý potenciál všetkých, ktorí chcú kréčat novou cestou za poznaním.”

Saskia RepčíkováSaskia Repčíková

Vedie Asociáciu súkromných škôl a školských zariadení SR a zaoberá sa trendmi a budúcim smerovaním vzdelávania od materských, cez základné a stredné školy. Píše blogy o vzdelávaní pre Trend a Hospodárske noviny a vystupuje na odborných podujatiach (ITAPA a pod.).  Školstvu sa venuje 10 rokov, najprv ako manažérka medzinárodnej základnej školy a gymnázia, neskôr ako zriaďovateľka materskej a základnej umeleckej školy.

„Skúsenosti zo slovenského školstva ma presvedčili, že máme množstvo dobrých učiteľov a škôl, ktoré dokážu potiahnuť celý systém, ak na to dostanú slobodu namiesto mikromanažovania a byrokracie, podporu namiesto nezmyselného naháňania kreditov a dôveru namiesto hrozby inšpekcie.V tom vidím skutočný potenciál na transformáciu nášho systému vzdelávania.“

Ľudovít SebelédiĽudovít Sebelédi

Učiteľ, člen Slovenskej komory učiteľov, spoluzakladateľ a predseda Nových školských odborov.

„Už viac ako štvrť storočie učím. 10 rokov na ZŠ, zvyšok na Gymnáziu A. Vrábla v Leviciach. Svoju prácu mám stále rád. Rád kladiem otázky typu: „Prečo? Naozaj? Inak, lepšie by to nešlo? …a s nelogickými odpoveďami sa veru neuspokojím. Prekáža mi byrokracia, ponižujúce postavenie školstva a učiteľa v našej spoločnosti. Keďže mi to nedáva logiku, pokúšam sa to zmeniť. Viem, že na takúto zmenu potrebujem pomoc mnohých učiteľov aj rodičov. Pridáte sa?“

Lenka SurotchakLenka Surotchak

Riaditeľka Nadácie Pontis, ktorá grantovo podporuje viaceré neformálne vzdelávacie aktivity, vzdelávanie a integrovanie znevýhodnených detí a projekty budovania podnikateľských a zručností. Spolupracuje s viacerými firmami združenými v Business Leaders Forum.  V súčasnosti zmapovala sociálnych inovátorov na Slovensku, o.i. aj v oblasti vzdelávania a momentálne mapuje firemné investície do vzdelávania.

“V slovenských školách by som rada videla viac hravosti, orientácie sa na hodnoty, čítateľskej gramotnosti a prebúdzania záujmu detí o vedomosti a učenie sa.  Chýba mi vedenie detí ku kritickému mysleniu, prebúdzania lásky k technickým vedám, programovaniu a zručnostiam pre 21. storočie.”

Andrea TittelováAndrea Tittelová

Zakladateľka a riaditeľka organizácie Youth Politics Education YPE, ktorá na Slovensku vzdeláva a pripravuje kvalitných ľudí pre verejný sektor.
V spolupráci s Globálnym Inštitútom pre výnimočné ženy (GIFEW) zúročuje poznatky zo štúdia v zahraničí a vytvára priestor pre inovatívne vzdelávanie žien vo verejnej správe a politike.

„Od 14 rokov som bola súčasťou študentských, celoslovenských organizácií, v ktorých sme ako študenti stredných škôl chceli presadiť reformu maturitných predmetov, koncepciu o neformálnom vzdelávaní na Slovensku. Dnes mám 24 rokov po štúdiách a práci v pestrom prostredí Bruselu a Washingtonu som sa vždy rada nakoniec vrátila na Slovensko.  Vieme získať teoretické vzdelanie na Slovensku, ale problémom je, že jeho kvalita a to, aký má vplyv na prax, nás už netrápi. Som presvedčená, že aktivitu, ktorá bude mať zásadný vplyv na zmenu postavenia vzdelávania na Slovensku a jeho zásadná zmena nemôže vychádzať len zo strany učiteľov, ale NÁS – mladých ľudí. Musí vychádzať zo spolupráce neziskových organizácií a verejného sektora.  Akú prioritu a postavenie bude mať vzdelávanie dnes na Slovensku, závisí aj od mojej generácie, ktorá má skúsenosti zo zahraničia, ale chce byť súčasťou evolúcie vzdelávania na Slovensku. Verím, že spoločensky a politicky je A DOSŤ! ten pravý priestor, ktorý túto zmenu na Slovensku odštartuje!”

Stiahnite si pdf verziu – Iniciátori kampane A DOSŤ!